Powrót

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi rowerowej łączącej osiedle Motylewo z centrum miasta Piły.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi rowerowej utwardzonej łączącej osiedle Motylewo z centrum miasta Piły. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowo kosztorysowej musi umożliwić Zamawiającemu realizację inwestycji pt. „Budowa drogi rowerowej łączącej osiedle Motylewo z centrum miasta Piły”. Zamawiający planuje budowę drogi rowerową o nawierzchni twardej (kostka betonowa, nawierzchnia bitumiczna), długości ok. 2,8 km i zmiennej szerokości (maksymalnie 5,0 m) z oświetleniem, monitoringiem i obiektami małej architektury. Odwodnienie na teren przyległy.
Droga rowerowa schematycznie podzielona będzie na cztery odcinki:
a) Odcinek nr 1 – obejmujący rejon ulicy Sokolej, z przejściem przez linię kolejową nr 374 Mirosław Ujski – Piła na wysokości istniejącego przejazdu kolejowego nr 374 039 051 – i drogę krajową nr 11 na odcinku ulicy Przemysłowej;
b) Odcinek nr 2 – obejmujący tereny leśne wzdłuż linii kolejowej nr 374 Mirosław Ujski – Piła, do osiedla domów jednorodzinnych;
c) Odcinek nr 3 – obejmujący tereny przy osiedlu domów jednorodzinnych wzdłuż linii kolejowej nr 374 Mirosław Ujski – Piła, do połączenia z ulicą Motylewską;
d) Odcinek nr 4 – obejmujący teren wzdłuż ulicy Motylewskiej do połączenia z al. Poznańską.
Schemat przebiegu drogi rowerowej przedstawiony jest na załączonej mapie (zał. 10 do SWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2021 | 10:00


» Lokalizacja

64-920 Piła


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Piła
Plac Staszica 10
64-920 Piła
telefon: 672126210
fax: Brak
email: um@um.pila.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się