UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY HANNA

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie majątku i innych interesów Zamawiającego. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy następujące części:
Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego.
Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Zamawiającego. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych
Straży Pożarnych Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.10.2021 | 10:00


» Lokalizacja

22-220 Hanna


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Gmina Hanna
ul. Rynek 2/1
22-220 Hanna
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się