Dostawa ciepła do obiektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-048/2021

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa ciepła do obiektów Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, wyszczególnionych w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, z
uwzględnieniem prognozowanego zużycia energii cieplnej, określonego dla poszczególnych obiektów w Opisie
przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ, na warunkach określonych w Projekcie umowy,
stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że prognozowane zużycie energii cieplnej oparte jest na rzeczywistym
historycznym poborze energii cieplnej i zostało oszacowane dla okresu 48 miesięcy, który to okres został
uwzględniony w Formularzu ofertowym i Formularzu cenowym, stanowiącym odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 do
SWZ, w celu porównania złożonych ofert.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2021 | 10:00


» Lokalizacja

02-091 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się