Zapewnienie dostępności i niezawodności Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją WUWeu opartego o platformę OfficeObjects® w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wraz z Delegaturami WUW w Lesznie, Kaliszu, Koninie i Pile

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dostępności i niezawodności Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją WUWeu opartego o platformę OfficeObjects®, zwanego dalej „Systemem”, użytkowanego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim wraz z Delegaturami WUW w Lesznie, Kaliszu, Koninie, i Pile, poprzez roczną konserwację oprogramowania OfficeObjects® Document Manager 4.8 oraz OfficeObjects® Service Broker 3.1.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 4 do SWZ. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym krótszego czasu naprawy błędów, załącznik do umowy zostanie w tym zakresie zmodyfikowany zgodnie z ofertą Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.10.2021 | 11:00


» Lokalizacja

61-713 Poznań


» Kategoria asortymentowa

  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się