Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Tomaszów Mazowiecki, RE Piotrków i RE Bełchatów w podziale na 5 części