Budowa Centrum Przesiadkowego w Nysie

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje:
budowę peronów dla obsługi autobusów PKS oraz busów,
- budowę części zatoki autobusowej dla autobusów MZK,
- budowę 2 wiat autobusowych,
- budowę odwodnienia terenu jedynie w zakresie budowy przyłączy kanalizacji deszczowej,
- budowę przyłączy wodociągowych do zasilania poidełek,
- budowę sieci kablowej niskiego napięcia, sieci oświetleniowej,
- budowę elementów małej architektury- montaż stojaków dla rowerów, koszy na odpady,
- zmianę docelowej organizacji ruchu,
- wykonanie trawników,
Szczegółowy zakres robót ujęty jest :
- w przedmiarach robót,
- w projekcie technicznym,
- w STWiOR.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.10.2021 | 10:00


» Lokalizacja

48-300 Nysa


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Powiat Nyski
ul. Piastowska 33
48-300 Nysa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się