Opracowanie Projektu budowy sieci wodociągowej dla zadania 3-07-20-060-0 Swarzędz - sieć wodociągowa w ul. Kilińskiego, Wiankowa.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Projektu zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym (dokumentacji projektowej obejmującej projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlany i techniczny) dla budowy: sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Poznań w ramach zadania inwestycyjnego 3-07-20-060-0 Swarzędz - sieć wodociągowa w ul. Kilińskiego, Wiankowa wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2021 | 12:30


» Lokalizacja

61-492 Poznań


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Aquanet SA
Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się