Zakup 2 sztuk routerów wraz z wdrożeniem.

» Opis zapytania

Zakup 2 sztuk routerów wraz z wdrożeniem. Szczegółowe informacje dotyczące opisu, zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ – wzór umowy wraz z załącznikami, a w szczególności załącznik nr 1 do umowy pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.10.2021 | 10:00


» Lokalizacja

00-513 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe

» Dane nabywcy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzkiej 1/3/5
00-513 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się