„Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica”. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica, w tym: przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych, wykonanie robót ziemnych, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, wykonanie nawierzchni istniejących zjazdów z kostki betonowej, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie poboczy z KłSM, wykonanie robót wykończeniowych, regulacja istniejącego chodnika, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi do rowu melioracyjnego, zgodnie z zatwierdzonym operatem wodnoprawnym.
Parametry obiektu budowlanego po rozbudowie: całkowita długość drogi: 377,57 m, szerokość jezdni: zmienna 4-5 m, klasa drogi: D

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.10.2021 | 09:00


» Lokalizacja

89-430 Kamień Krajeński


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim
Plac Odrodzenia 3
89-430 Kamień Krajeński
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się