Remont obiektów budowlanych osady leśnej Leśnictwa Kalinówka w Mirosławcu przy ulicy Zamkowej 17- drugie postępowanie

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 zakresy:
Zakres nr 1 – remont budynku mieszkalnego nr inw. 165/448
Zakres nr 2 – remont budynku gospodarczego nr inw. 182/449
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na którą składają się załączniki:
Zakres nr 1 – remont budynku mieszkalnego nr inw. 165/448:
1) załącznik nr 7 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót polegających na remoncie budynku mieszkalnego,
2) załącznik nr 8 - Przedmiar robót polegających na remoncie budynku mieszkalnego
Zakres nr 2 – remont budynku gospodarczego nr inw. 182/449:
3) załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót polegających na wymianie pokrycia dachu i remontu elewacji budynku gospodarczego,
4) załącznik nr 10 - Przedmiar robót polegających na wymianie pokrycia dachu i remoncie elewacji budynku gospodarczego,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.10.2021 | 09:00


» Lokalizacja

78-650 Mirosławiec


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Mirosławiec
UL. Wolności 30
78-650 Mirosławiec
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się