Wykonanie usługi digitalizacji dokumentacji pracowniczej, tj. akt osobowych pracownika oraz dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (eTeczka).

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi digitalizacji dokumentacji pracowniczej, tj. akt osobowych pracownika oraz dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (zwanej dalej „Teczkami”) polegającej na skanowaniu i opisaniu zeskanowanych plików tzw. indeksację w celu zaimportowania przez Zamawiającego do oprogramowania umożliwiającego prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w postaci elektronicznej (system eTeczka).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje digitalizację dokumentacji pracowniczej około 2400 Teczek. Każda Teczka zawiera średnio 159 dokumentów/292 zadrukowane strony.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy (zwany dalej „OPZ”).
4. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera Wzór Umowy znajdujący się w Załączniku F do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.10.2021 | 12:00


» Lokalizacja

00-916 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi fotograficzne, audio i wideo

» Dane nabywcy

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się