Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów pomocniczych dla IUNG PIB w Puławach, w podziale na 3 części zamówienia

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów pomocniczych dla IUNG PIB w Puławach, w podziale na 3 części zamówienia:
• Dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin
- pakiet nr 1 - Pożywki wg DIAG-MED
• Dla Zakładu Mikrobiologii Rolniczej
- pakiet nr 2 – Odczynnik chemiczny wg Analityk Genetyka (realizacja sukcesywna do końca lutego 2022)
- pakiet nr 3 - Materiały pomocnicze i odczynniki do Systemu Biolog dla Mikrobiologii (realizacja sukcesywna na 12 miesięcy)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw i określono w załączniku nr 2 do zaproszenia (formularz asortymentowo – cenowy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.10.2021 | 09:00


» Lokalizacja

24-100 Puławy


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się