Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 22-24 w Inowrocławiu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 22-24 w Inowrocławiu, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką, wykonany w technologii tradycyjnej.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) demontaż pokrycia dachowego z dachówek,
2) demontaż i montaż rynien i rur spustowych,
3) demontaż i montaż okien dachowych oraz włazów kominiarskich,
4) rozbiórka obróbek blacharskich,
5) wywiezienie gruzu oraz blachy z rozbiórki,
6) rozebranie częściowe kominów wolnostojących,
7) przemurowanie kominów z cegieł,
8) naprawa tynków na podniszczonych kominach i obłożenie ich płytkami klinkierowymi,
9) wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, wzmocnienie krokwi, odgrzybianie krawędziaków,
10) renowacja elementów wykuszy oraz obłożenie ścian nową blachą powlekaną,
11) ułożenie membrany paroprzepuszczalnej z warstwą termoplastycznego poliuretanu,
12) pokrycie dachu dachówką ceramiczną,
13) montaż spinek do mocowania dachówek oraz zabezpieczeń przeciwśniegowych,
14) osadzenie nowych włazów kominiarskich w połaci dachowej,
15) montaż uszczelnień styków ścian kominów i wykuszy z połacią dachową,
16) montaż taśmy wentylacyjnej, montaż ław kominiarskich, kominków wentylacyjnych oraz wyjść antenowych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), stanowiące integralną część niniejszej SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.10.2021 | 10:00


» Lokalizacja

88-100 Inowrocław


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Inowrocław
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się