Przebudowa przejść dla pieszych na terenie Powiatu Monieckiego w miejscowościach: Mońki, Knyszyn i Goniądz w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa przejść dla pieszych na terenie Powiatu Monieckiego w miejscowościach: Mońki, Knyszyn i Goniądz w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj“ tj.:
Część 1: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przejść dla pieszych w miejscowości Mońki
Przedmiot zamówienia obejmuje zadania:
a) przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2365B ul. Słowackiego z dr. nr 2364B ul. Reja i dr. nr 2371B ul. Aleja Wojska Polskiego w miejscowości Mońki,
b) przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2365 B ul. Słowackiego z dr. nr 2372 B ul. Wyzwolenia w miejscowości Mońki,
c) przebudowa przejść dla pieszych tj. wyniesienie oraz namalowanie przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2366B ulica Małynicza na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2370B ul.Wiejska w miejscowości Mońki,
d) przebudowa przejścia tj. wyniesienie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2358B ulica Leśna w miejscowości Mońki,
e) wykonanie oznakowania poziomego na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2356 B ulica M. Konopnickiej z dr. pow.nr 2372 B ulica Wyzwolenia w miejscowości Mońki,
f) przebudowa przejść dla pieszych tj. wyniesienie przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2369 ulica Tysiąclecia na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2363 B ul. PCK w miejscowości Mońki,
g) przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2369 B ulica Tysiąclecia z drogą powiatową nr 2356B ul. M. Konopnickiej w miejscowości Mońki,
h) wyniesienie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2365B ul. Słowackiego z dr. powiatową nr 2369B ul. Tysiąclecia w miejscowości Mońki,
i) przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2371B ul. Aleja Wojska Polskiego z drogą gminną ul. Gajowa w miejscowości Mońki
Część 2: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przejść dla pieszych w miejscowościach: Goniądz i Knyszyn
Przedmiot zamówienia obejmuje zadania:
a) przebudowa przejść dla pieszych tj. wyniesienie przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2333B ul. Białostocka na skrzyżowaniu z drogą nr 2339 B ul. Południowa w miejscowości Knyszyn,
b) przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2622B ul. Konstytucji Trzeciego Maja z dr. nr 2625B ul. Słowackiego w miejscowości Goniądz,
c) przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania tj. wyniesienie przejścia oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2621 B ulica Kościuszki w miejscowości Goniądz,
d) wykonanie oznakowania poziomego na przejściu dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2621 B B ulica Kościuszki z dr. gminną ulica Ogrodowa oraz drogą wewnętrzną w miejscowości Goniądz,
e) przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2629B ul. Plac 11 listopada z dr. nr 2621B ul. Kościuszki w miejscowości Goniądz

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.10.2021 | 10:00


» Lokalizacja

19-100 Mońki


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiat Moniecki
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się