Dostawy produktów leczniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów leczniczych zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części i obejmuje 93 części/Pakiety określone w Formularzu Specyfikacji Asortymentowo – Cenowej - Załącznik Nr 2 do SWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.10.2021 | 10:00


» Lokalizacja

07-300 Ostrów Mazowiecka


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Duboisa 68
07-300 Ostrów Mazowiecka
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się