Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej na terenie Powiatu Nyskiego

» Opis zapytania

Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej na terenie Powiatu Nyskiego.
Przedmiot zamówienia obejmuje m. in: budowę budynku mieszkalnego na potrzeby utworzenia placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Korfantowie przy ul. W. Reymonta. Placówka będzie przeznaczona dla dzieci i młodzieży pozbawionej opieki i wychowywania ze strony rodziców naturalnych. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej, jako niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym z lukarnami. Powierzchnia zabudowy 289,2 m² . Powierzchnia użytkowa 461,2 m², wysokość kalenicy 9,95 m, kubatura budynku 2266,5m³ oraz zagospodarowanie terenu wokół nowego obiektu ( tereny zielone, ogrodzenie, mała architektura).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
- dokumentacja techniczna,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),
- przedmiary robót,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.10.2021 | 10:00


» Lokalizacja

48-300 Nysa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiat Nyski
ul. Piastowska 33
48-300 Nysa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się