Zakup wraz z dostawą odczynników, materiałów zużywalnych z zakresu analityki, serologii wraz z dzierżawą analizatorów

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje 29 pakietów wg opisu zawartego poniżej (dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety).
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:
Pakiet 1: Odczynniki do biochemii i immunochemii wraz z dzierżawą platformy biochemiczno- immunochemicznej wraz z analizatorem pomocniczym biochemicznym
Pakiet 2: Odczynniki do immunochemii wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego
Pakiet 3: Odczynniki do koagulologii wraz z dzierżawą aparatu do koagulologii z preanalityką
Pakiet 4: Paski do analizy moczu wraz z dzierżawą paskowego analizatora moczu
Pakiet 5: Odczynniki do gazometrii
Pakiet 6: Drobny sprzęt laboratoryjny i materiały zużywalne
Pakiet 7: Odczynniki
Pakiet 8: Odczynniki – szybkie testy
Pakiet 9 Odczynniki serologiczne do oznaczania grup krwi Rh, Kell i fenotypu oraz standard anty D , jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi, odczynnik LISS i PBS
Pakiet 10: Krwinki wzorcowe i zestaw krwi pełnej kontrolnej do serologii
Pakiet 11: Odczynniki do oznaczania morfologii krwi, krew kontrolna wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego
Pakiet 12: System do mikrometody kolumnowej - odczynniki, sprzęt + kontrola międzynarodowa do serologii
Pakiet 13: Testy kasetkowe na Mycoplasmę IgM
Pakiet 14: Testy do oznaczania boreliozy metodą Western Blot
Pakiet 15: Zamknięty system do pobierania krwi
Pakiet 16: Strzykawki do gazometrii
Pakiet 17: Probówki do szybkiego wykrzepiania
Pakiet 18: Probówka do morfologii
Pakiet 19: Szybki Test immunochromatograficzny do wykrywania Syncytialnego wirusa oddechowego RSV
Pakiet 20: System do oznaczania OB metodą liniową
Pakiet 21: Zestaw barwików do szybkiego barwienia rozmazów hematologicznych oraz preparatów cytologicznych i histologicznych
Pakiet 22: Szybkie testy RSV + adenowirus
Pakiet 23: Szybkie testy test do oznaczania H.pylori w próbkach kału
Pakiet 24: Etykiety samoprzylepne z kodem kreskowym na probówki do systemu w laboratorium
Pakiet 25: Probówki
Pakiet 26: Panele alergologiczne i autoimmunologiczne
Pakiet 27: Szybkie testy immunochromatograficzne do wykrywania narkotyków i dopalaczy w moczu
Pakiet 28: Odczynniki do oznaczania hemoglobiny glikowanej A1c wraz z dzierżawą analizatora metodą HPLC
Pakiet 29: Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania Campylobacter w kale

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.11.2021 | 10:00


» Lokalizacja

33-200 Dąbrowa Tarnowska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Szpitalna 1
33-200 Dąbrowa Tarnowska
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się