[OD5-RD6]; D/228/2020; Wykonanie przyłączenia do wspólnej sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.o. zespołu budynków mieszkalnych w miejscowości Tarnowo dz. 47/... i 48/... , gm. Kostrzyn. S-2020-16705.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia:
[OD5-RD6]; D/228/2020; Wykonanie przyłączenia do wspólnej sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.o. zespołu budynków mieszkalnych w miejscowości Tarnowo dz. 47/... i 48/... , gm. Kostrzyn. S-2020-16705.

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.10.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ENEA Operator Sp. z o.o., Wschodnia 49/51, 62-200, Gniezno


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

ENEA Operator Sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się