„Przebudowa (modernizacja) ciągu drogowego dla drogi powiatowej Nr 2004W Czuchów – Platerów na odcinku od km 2+316 do km 3+437, odcinek o długości 1,121 km oraz drogi powiatowej Nr 2043W od drogi nr 19 – Platerów – Mężenin na odcinku od km 2+900 do km 5+200, odcinek o długości 2,30 km”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa (modernizacja) ciągu drogowego dla drogi powiatowej Nr 2004W Czuchów – Platerów na odcinku od km 2+316 do km 3+437, odcinek o długości 1,121 km oraz drogi powiatowej Nr 2043W od drogi nr 19 – Platerów – Mężenin na odcinku od km 2+900 do km 5+200, odcinek o długości 2,30 km:
ETAP 1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2004W Czuchów - Platerów na odcinku od km 2+316 do km 3+437, odcinek o długości 1,121 km
ETAP 2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2043W od drogi nr 19-Platerów - Mężenin na odcinku od km 2+900 do km 5+200, odcinek o długości 2,30 km.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać całość zamówienia w terminie do 30.06.2022r w tym:
ETAP 1 : termin rozpoczęcia: IV kwartał 2021r., termin zakończenia: 30.11.2021r.
ETAP 2 : termin rozpoczęcia: I kwartał 2022r., termin zakończenia: 30.06.2022r.
Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.10.2021 | 10:00


» Lokalizacja

08-200 Łosice


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach
ul. Wiejska 3
08-200 Łosice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się