Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego do pracowni dydaktycznych do Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie oraz Biura projektu mającego siedzibę w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie. Część 1 i 2 finansowana jest w ramach projektu „Kuźnia szans w Hrubieszowie” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe. Część 3 finansowana jest z środków własnych Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2021 | 10:00


» Lokalizacja

22-500 Hrubieszów


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Powiat Hrubieszowski
ul. Narutowicza 34
22-500 Hrubieszów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się