Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zembrzyce

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Zembrzyce, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kontenery i niezbędne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz do odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z PSZOK.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2021 | 11:00


» Lokalizacja

34-210 Zembrzyce


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Zembrzyce
Zembrzyce 540
34-210 Zembrzyce
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się