Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu przystosowanego dla przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Jedlińsk w ramach zadania inwestycyjnego Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa autobusu 20 miejsc siedzących wraz z kierowcą, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewożenia minimum jednej osoby na wózku inwalidzkim.
Zamówienie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON ) projektów w ramach obszaru D, „Programu wyrównywania różnic między regionami III „
Zamawiający wymaga, aby pojazd był fabrycznie nowy ,niezarejestrowany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku, sprawny technicznie, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, kompletny, spełniający minimalne wymagania określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 4 do SWZ), gotowy do użytkowania.
Dostarczony do siedziby Zamawiającego pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2021 | 11:30


» Lokalizacja

26-660 Jedlińsk


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Gmina Jedlińsk
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się