Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do realizacji projektu ABM3 (części 1-7)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zużywalnych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Zaproszeniu do złożenia oferty. Odczynniki i materiały zużywalne posłużą do celów naukowych, w ramach realizacji projektu ABM3.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.10.2021 | 10:00


» Lokalizacja

02-776 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Indiry Gandhi 14
02-776 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się