Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją inwestycji: ”Budowa hali widowiskowo-sportowej”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją inwestycji: ”Budowa hali widowiskowo-sportowej” z podziałem na zadania:
Zadanie 1: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej.
Zadanie 2: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zadanie 3: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2021 | 11:00


» Lokalizacja

08-521 Dęblin


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Lotnicza Akademia Wojskowa
Ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się