OBI/2/2007843 Wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie przyłączania do sieci elektroenergetycznej obiektu kontrahenta 20-G2/S/03077, budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4 Grupa przyłączeniowa:IV, moc przyłączeniowa. 103,00kW.Koordynacja z kontrahentem 20-G2/S/03078, 20-G2/S/3121, 20-G2/S/03123. Lokalizacja inwestycji : m. Góra Kalwaria, ul. POLNA, nr dz. 101/2, 105,108 gm. Góra Kalwaria