"Przebudowa drogi gminnej w zakresie wykonania chodnika ul. Kościelnej w miejscowości Łęczyce”

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje budowę chodnika przy ul. Kościelnej na działce nr 159 w m. Łęczyce, w zakresie zgodnym z załączoną dokumentacją:
• wykonania chodnika o szerokości 1,5 – 1,7 m i długości 489,9 m wraz z wjazdami na posesje (kostka wibroprasowana 8 cm)
• wykonania poszerzenia drogi
• zjazdy na pole (tłuczeń)
• umocnienie skarpy (płyta MEBA)
• wykonanie barierki (U-12a)
• wykonanie cieku przykrawężnikowego
• wykonanie regulacji studzienek (m.in. wod-kan)
• wykonania humusowania skarp z obsianiem mieszanką traw
• wykonania oznakowania (przejście dla pieszych)
• usunięcie karp korzeniowych (po wyciętych drzewach)
6.2 Opis przedmiotu zamówienia określają:
* Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt budowlany
* Załącznik nr 3a do SWZ – Uzupełnienie dokumentacji projektowej - dodatkowe rysunki wykonawcze
* Załączniki nr 4 do SWZ – Projekt docelowej organizacji ruchu,
* Załączniki nr 5 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
* Załącznik nr 6 do SWZ – Zgłoszenie robót budowlanych

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2021 | 10:00


» Lokalizacja

84-218 Łęczyce


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Łęczyce
ul. Długa 49
84-218 Łęczyce
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się