Całodobowa, stała fizyczna ochrona mienia wraz z obsługą systemu sygnalizacji pożaru (centrala przeciwpożarowa), systemu dozorowego CCTV oraz pieszych obchodów terenu.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Całodobowa, stała fizyczna ochrona mienia na czterech jednoosobowych posterunkach Szpitala przy ul. Strzelców Bytomskich 11 oraz ul. Truchana 7 dla SP ZOZ – Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, wraz z obsługą systemu sygnalizacji pożaru (centrala przeciwpożarowa), systemu dozorowego CCTV oraz pieszych obchodów terenu.
Zakres usługi obejmuje również obsługę szlabanu na wjeździe do ww. jednostek (dotyczy ambulansów pogotowania ratunkowego, straży pożarnej i dostawców, oraz na obiekcie przy ul. Truchana 7 dotyczy również wjazdu dla pracowników). Realizacja usług w tym zakresie nie obejmuje czasu, w którym pracownicy Wykonawcy patrolują pieszo teren obiektu i potwierdzają swoją obecności w punkcie kontrolnym.
Zamawiający szczegółowy opis sposobu świadczenia usługi zawarł w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2021 | 09:00


» Lokalizacja

41-500 Chorzów


» Kategoria asortymentowa

  • Ochrona

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się