UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERY I FILHARMONII PODLASKIEJ – EUROPEJSKIE CENTRUM SZTUKI W BIAŁYMSTOKU IMIENIA STANISŁAWA MONIUSZKI

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi ubezpieczeniowej
w zakresie:
 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
i posiadanego mienia,
 Ubezpieczenie utraty zysku,
 Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
3.3. Zamówienie w ramach niniejszego postępowania, nie zostało podzielone na części. Z uwagi na specyfikę przedmiotowego zamówienia brak jest uzasadniania dla jego podziału na części.
3.4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2021 | 09:00


» Lokalizacja

15-406 Białystok


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Opera i Filharmonia Podlaska
ul. Odeska 1
15-406 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się