Naprawa fragmentu wolutowego szczytu w dwukondygnacyjnym ryzalicie w elewacji frontowej południowej willi, zlokalizowanej w granicy działki nr 55/2 KM42 przy ul. Kościuszki (6) 7 w Gnieźnie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: „Prace remontowe i bieżące naprawy budynków należących do powiatu”, w zakresie naprawy fragmentu wolutowego szczytu
w dwukondygnacyjnym ryzalicie w elewacji frontowej południowej willi, zlokalizowanej w granicy działki nr 55/2 KM 42 przy ul. Kościuszki (6) 7 w Gnieźnie. Obiekt jest fragmentem budynku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków nieruchomych miasta Gniezna – willa dawna loża masońska Gnesener Odd-Fellow-Logenheim z 1895 r. jako zabytek nieruchomy zlokalizowany w zabytkowym obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Gniezna wpisanego do rejestru zabytków.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2021 | 09:00


» Lokalizacja

62-200 Gniezno


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiat Gnieźnieński
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się