WYBÓR FIRMY AUDYTORSKIEJ DO PRZEPROWADZENIA BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2021 I 2022 R . W 17 JEDNOSTKACH (INSTYTUTACH BADAWCZYCH I ICH ODDZIAŁACH, SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI W WARSZAWIE ORAZ AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH W WARSZAWIE.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za 2021 i 2022 rok w 17 jednostkach i ich oddziałach zgodnie z art. 66 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2021 r., poz. 217 z późn. zm)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.10.2021 | 11:00


» Lokalizacja

02-326 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Audyt i controlling

» Dane nabywcy

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się