Usługa Załadunku i transportu mieszanki ziemno-skalnej z rozplantowaniem na drogach na terenie Gminy Jedlińsk w 2021 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: załadunek i transport mieszanki ziemno-skalnej (będącej własnością zamawiającego) z obszaru wskazanego składowania na terenie PKP w trzech punktach to jest przy PKP w Dobieszyn, Kruszyna, Bartodzieje oraz dowiezienie i rozplantowanie tej mieszanki samochodami samowyładowczymi na drogach gminnych i śródpolnych położonych na terenie gminy Jedlińsk (tj.: dostarczenie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy, równanie konserwowanej drogi, równomierne rozgarnięcie mieszanki ziemno-skalnej sprzętem mechanicznym wraz zagęszczeniem na wskazanych przez Zamawiającego odcinkach pasa drogowego) w szczególności na drogach lokalnych drogach gminnych wymagających pilnych remontów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.09.2021 | 11:30


» Lokalizacja

26-660 Jedlińsk


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Gmina Jedlińsk
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się