Ocena innowacyjności wniosków o powierzenie grantu na transfer technologii w projekcie „Sieć otwartych innowacji” (KIS 5, KIS 12)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na dokonywaniu oceny pod względem wypełniania przez Technologię, której dotyczy Wniosek, kryterium innowacyjności w obszarze1:
1) Inteligentne i energooszczędne budownictwo (odpowiadającym swym zakresem w dacie wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia KIS 5);
2) Inteligentne technologie kreacyjne (odpowiadającym swym zakresem w dacie wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia KIS 12).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.10.2021 | 10:00


» Lokalizacja

00-400 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się