Budowa obiektów małej retencji nizinnej (MRN2) w Nadleśnictwie Krucz – nadzór inwestorski

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania: „Budowa obiektów małej retencji nizinnej (MRN2) w Nadleśnictwie Krucz – roboty budowlane”, w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania, wg. zasad i obowiązków wynikających z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), zapisów niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz załączonego wzoru umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2021 | 10:00


» Lokalizacja

64-720 Lubasz


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Krucz
Krucz 28
64-720 Lubasz
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się