Dostawa sprzętu medycznego do dializ wraz z dzierżawą aparatów

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego do dializ wraz z dzierżawą aparatów w podziale na 15 części.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy oraz Załączniki 2.1-2.5 do SWZ – Formularze wymaganych warunków technicznych (dot. Części 3-4, 9-10 i 13).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2021 | 09:00


» Lokalizacja

02-097 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1A
02-097 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się