Dostawa narzędzi post mortem, pieców konwekcyjno-parowych

» Opis zapytania

2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi post mortem, pieców konwekcyjno-parowych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje 3 niepodzielne części, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej z części winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.07.2015 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się