DOSTAWA WYPOSAŻENIA

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem wyposażenia zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

2.Opis części zamówienia:

a) dopuszcza się składanie ofert częściowych, gdzie część stanowią poszczególne pakiety od 1 do 3,

b) zastrzega się częściowy wybór ofert gdzie część stanowią pakiety od 1 do 3,

c) oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do specyfikacji dla poszczególnego pakietu zostaną odrzucone;

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.07.2015 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.