Wykonanie ekspertyzy wiaduktu drogowego w miejscowości Łapy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 - II Przetarg.

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.08.2021 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Elewatorska 6
15-620 Białystok
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Usługi projektowe
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
15-620 Białystok
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się