„na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji w formule „zaprojektuj, wykonaj i wyposaż” dla zadań pn. „Przebudowa bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie” oraz „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie Oddziału Chirurgii w celu dostosowania do wymogów określonych przepisami” Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad opracowaniem dokumentacji projektowej a w kolejnym etapie nad robotami budowlanymi dla realizowanej inwestycji w formule „zaprojektuj, wykonaj i wyposaż“ dla zadań pn. „Przebudowa bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie” oraz „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie Oddziału Chirurgii w celu dostosowania do wymogów określonych przepisami” Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”.
Obecnie dokonano wyboru wykonawcy, który realizował będzie całość inwestycji. Inwestycja realizowana będzie się w 2 etapach ( „blok operacyjny” i „oddział chirurgii” ) kończących się uzyskaniem niezależnych pozwoleń na użytkowanie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.08.2021 | 10:00


» Lokalizacja

11-400 Kętrzyn


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Szpital Powiatowy w Kętrzynie
ul.Marii Skłodowskiej-Curie 2
11-400 Kętrzyn
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się