Usługa polegająca na sukcesywnym odbiorze, transporcie w celu dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji oraz odpadów o kodzie 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji i poddaniu ich procesowi odzysku w procesie R3

» Opis zapytania

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: Usługa polegająca na sukcesywnym odbiorze, transporcie w celu dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji oraz odpadów o kodzie 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji i poddaniu ich procesowi odzysku w procesie R3 w ilości nie większej niż 10 000 Mg. Zagospodarowanie odpadów poprzez odzysk może się odbywać przez Wykonawcę lub inny podmiot wskazany przez Wykonawcę, który posiada zezwolenie pozwalające na przetwarzanie tych odpadów w procesie odzysku R3 w ilości objętej niniejszym postępowaniem, przekazanych przez Zamawiającego odpadów o kodzie 20 02 01 oraz 20 01 08.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.08.2021 | 09:30


» Lokalizacja

61-827 Poznań


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały izolacyjne
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
Al. Marcinkowskiego 11
61-827 Poznań
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się