Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej 1 w Warszawie.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej 1 wraz z uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami niezbędnymi do kompleksowej realizacji zadania.
Dokumentację należy opracować zgodnie z zakresem i zapisami ekspertyzy dot. stanu ochrony przeciwpożarowej oraz postanowień Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w pkt. 6 SWZ oraz
a)Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ);
b)Ekspertyzie technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wokalnej 1 w Warszawie (załącznik nr 7a do SWZ)
c)Postanowieniach Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (WZ.5595.762.1.2020) (załącznik nr 7b do SWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.08.2021 | 10:00


» Lokalizacja

02-777 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
Al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się