Remont sekretariatu pokój nr 104 w budynku Ministerstwa Edukacji i Nauki przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest remont sekretariatu pokój nr 104 w budynku MEiN przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie, na który składa się wymiana parkietu w sekretariacie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do SWZ:
1) Projekcie Budowlano-Wykonawczym Wielobranżowym (Technicznym) Remontu Pomieszczeń Biurowych na Pierwszym Piętrze w Budynku MEiN przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Przedmiarze robót – Wymiana parkietu w pomieszczeniu nr 104 w budynku MEiN przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – Załącznik nr 2 do SWZ;
3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Posadzki drewniane – Załącznik nr do SWZ;
4) Projektowanych Postanowieniach Umowy – Załącznik nr 5 do SWZ,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.08.2021 | 11:00


» Lokalizacja

00-529 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Ministerstwo Edukacji i Nauki
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się