Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jawidz, gm. Spiczyn

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jawidz, gm. Spiczyn”.
2. Zakresem robót obejmuje w szczególności:
Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Jawidz, gm. Spiczyn, której zakres i rodzaj robót obejmuje w szczególności:
a) sieć wodociągowa o długości 725,5 m z rur PE100RC SDR17 dz 90/5,4
b) hydrant p. pożarowy dn 80 – 2 szt.
c) zasuwa żel-wod. kołnierzowa dn 80 – 4 szt. (w tym 2 szt. zasuwy hy-drantowe)
d) inwentaryzacja powykonawcza

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.08.2021 | 11:00


» Lokalizacja

21-077 Spiczyn


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Gmina Spiczyn
Spiczyn 10 C
21-077 Spiczyn
telefon: 817577048
fax: Brak
email: gmina@spiczyn.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się