Wykonanie etapu I robót budowlanych związanych z przebudową i remontem konserwatorskim ostrogów (warowni ) w grupie warownej Fortu Nr 2 „Kościuszko” w Krakowie, w podziale na 3 części

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie rekonstrukcji nasypów
i profilowania skarp, prac konserwatorskich na elewacjach, murów oporowych, robót izolacyjnych oraz prac związanych z zielenią i dendrologią.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.08.2021 | 09:45


» Lokalizacja

31-319 Kraków


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Bolesława Czerwieńskiego 16
31-319 Kraków
telefon: +48 126166222
fax: Brak
email: zamowienia@zbk.krakow.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się