Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia przejść dla pieszych w związku z realizacją następujących projektów Budżetu Obywatelskiego 2021: - Poprawa bezpieczeństwa na praskich przejściach; - Oświetlenie dwóch przejść dla pieszych (ul. Wrocławska) – bezpieczeństwa w drodze do szkoły; - Bezpieczna droga do szkoły podstawowej 217 – doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Paderewskiego (...)

» Opis zapytania

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać wszystkie roboty opisane
w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót budowlanych i opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności: demontaż zużytych słupów i opraw oświetleniowych,
a następnie montaż nowych; wykonanie wykopów ziemnych; montaż nowych kabli zasilających; montaż nowych słupów, opraw i wysięgników; wykonanie pomiarów instalacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.08.2021 | 10:00


» Lokalizacja

00-801 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się