Wykonanie remontu lokalu nr 29 w budynku przy ul. Marzanny 1 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

» Opis zapytania

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane poniżej:

1.1. branża budowlana obejmuje wykonanie robót w lokalu, przywracających jego pełną sprawność techniczną j.n.:
- rozbiórkowych
- posadzkarskich
- murarsko-tynkarskich
- stolarskich
- malarskich
- wywóz elementów z rozbiórki na zwałkę

1.2. branża sanitarna obejmuje wykonanie robót instalacyjnych w lokalu polegających na:
- wymianę urządzeń sanitarnych
- wymianę armatury sanitarnej
- sprawdzenie szczelności instalacji zw i cw
- wymianę kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarn. gaz.
- wymianę kurka gazowego
- sprawdzenie szczelności instalacji gazowej
- wywiezienie elementów z rozbiórki na złom

1.3. branża elektryczna obejmuje wykonanie robót instalacyjnych w lokalu polegających na:

Brak licznika, brak zasilania do lokalu. Energię elektryczną wybrany Wykonawca wykupi na własny koszt.

Remont (wymiana) instalacji elektrycznej dla lokalu na system TNS, na zgodną z PN-ICE 60 364 jako podtynkową trójżyłową z rozdzielonymi obwodami gniazd wtyczkowych i oświetlenia, tablicą zabezpieczeń mieszkaniowych wyposażoną w wyłączniki tablicowe, modułowe, nadprądowe
i przeciwporażeniowy. Wykonanie robót zgodnie w przedmiarem robót, w tym wykonania wymaganych ilości obwodów - dla gniazd wtyczkowych i oświetlenia. Wykonanie wypustów oświetleniowych oraz ich rozmieszenia zgodnie z wytycznymi N SEP E-002. Wykonanie pomiarów elektrycznych ochronnych powykonawczych w tym: rezystancji izolacji obwodów, impedancji pętli zwarcia wraz z rysunkami powykonawczymi instalacji elektrycznej tj: rysunkiem rozmieszczenia osprzętu i urządzeń elektrycznych oraz schematem ideowym instalacji elektrycznej .

Wykonawca zobowiązany jest dokonać formalności związanych z zakupem energii elektrycznej oraz pokryć koszty z tym związane (brak licznika w pustostanie).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.08.2021 | 10:00


» Lokalizacja

02-660 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się