Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej 2021-2023.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi regularnych przewozów uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Chodzież autobusami na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023.
Przewóz uczniów będzie odbywał się od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, w dni nauki szkolnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późniejszymi zmianami).
Przewozy będą realizowane autobusami na trasach odpowiednio dla Szkoły.
Autobusy mają kursować od 1 września we wszystkie dni nauki szkolnej.
Autobusy muszą dowozić dzieci nie później niż na godziną 7:45 do szkoły i przedszkola.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.08.2021 | 11:00


» Lokalizacja

64-800 Chodzież


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Gmina Chodzież
Notecka 28
64-800 Chodzież
telefon: 672821608
fax: Brak
email: sekretariat@gminachodziez.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się