Remont odcinka 180 metrów bieżących kolektora kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie metody bezwykopowej na ulicy Norwida w Złotowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na bezwykopowej renowacji kanału kanalizacji deszczowej DN800, o długości 180 m, położonego w ul. Norwida w
Złotowie, z zastosowaniem technologii rękawa termoutwardzalnego z włókniny filcowej nasączonej żywicami poliestrowymi, utwardzanego przy pomocy gorącej wody, wraz z
otwarciem przykanalików zlokalizowanych na trasie modernizowanego odcinka kanalizacji deszczowej.
2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje renowacji studni kanalizacyjnych oraz regulacji i wymiany włazów.
3. Zakres robót obejmuje wszystkie czynności podstawowe związane z przywróceniem właściwości wytrzymałościowych oraz zapewnieniem szczelności kanału, z zastosowaniem metody bezwykopowej naprawy rur kanalizacyjnych.
4. Zakres zamówienia obejmuje wszystkie prace przygotowawcze, tymczasowe i towarzyszące robotom podstawowym, tj. rozbiórki i odtworzenia nawierzchni, zabezpieczenie zieleni, odtworzenie terenu itp.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki prowadzenia robót zawiera załącznik nr 7 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.08.2021 | 10:00


» Lokalizacja

77-400 Złotów


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złotowie
ul. Wodociągowa 1A
77-400 Złotów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się