„Dostawa ambulansu typu B/C wraz z wyposażeniem w formie leasingu finansowego dla Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudniku.”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu sanitarnego typu B/C wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu finansowego, o właściwościach i ilościach szczegółowo wymienionych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Pojazd będzie zarejestrowany na stałe bez dalszych czynności homologacyjnych, przewidziany do ruchu prawostronnego oraz jego prędkościomierz musi mieć wskazania wg metrycznego układu jednostki miar.
Wyposażenie medyczne ambulansu musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z 2010 r.). Rok produkcji 2021/2021 z minimalnym przebiegiem tzw. przebiegiem technicznym.
Przedmiot zamówienia musi być kompletny pod względem wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach i po przekazaniu Zamawiającemu gotów do podjęcia działalności medycznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.08.2021 | 11:00


» Lokalizacja

48-200 Prudnik


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku
ul. Szpitalna 14
48-200 Prudnik
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się