Świadczenie asysty technicznej i konserwacji do sprzętu oraz oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie asysty technicznej i konserwacji do sprzętu oraz oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego”.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego certyfikat potwierdzający wykupienie świadczenia usługi asysty technicznej i konserwacji. Certyfikat zostanie poddany weryfikacji u producenta w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia asysty technicznej i konserwacji w odniesieniu do oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Szczegółowy zakres realizacji zamówienia został opisany w umowie, która stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
Miejsce świadczenia usługi:
a. Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku,
b. Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ w Łodzi,
c. Centrala NFZ w Warszawie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.09.2021 | 10:00


» Lokalizacja

80-865 Gdańsk


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe
  • Infrastruktura telekomunikacyjna
  • Licencje i oprogramowanie
  • Pamięci przenośne
  • Sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne
  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części
  • Usługi internetowe i telefoniczne
  • Usługi opracowywania oprogramowania
  • Usługi wdrożeniowe
  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Marynarki Polskiej 148
80-865 Gdańsk
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się