Zagospodarowanie odpadów powstałych w ramach bieżącej działalności dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów